Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 1

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 1

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Li ji Wenbing (禮記文炳); 2

Feng, Yinzhi (馮蔭祉)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 3

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 3

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 4

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 6

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 7

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Du shu za shi. 2 (讀書雜釋. 2)

Xu, Zi (徐鼒)

Liweng yi jia yan quan ji. 2, Liweng shi ji (笠翁一家言全集. 2, 笠翁詩集)

Li, Yu, 1611-1680? (李漁, 1611-1680?)

Titel