Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 4

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Pei wen yun fu (佩文韻府); 4

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 4

Ma, Junliang (馬俊良)

Kōryōshū (紅陵集)

Ban'an; Genshi

Sōmei monzen (滄溟文選)

Li, Panlong (李攀龍); Song, Guangting (宋光廷); Yamada, Rakoku (山田蘿谷)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 4

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Yu zhi shu li jing yun biao (御製數理精蘊表); 4

Yunzhi, 1677-1745 (允祉)

Ming shi (明史); 4


Erscheinungszeitraum

Titel

Autor / Person

Verlag