Du shu za zhi (讀書雜志); 4

Wang, Niansun, 1744-1832 (王念孫, 1744-1832)

Gang jian yi zhi lu (綱鑑易知錄); 7

Wu, Chengquan, fl. 1711 (吳乘權, fl. 1711)

Du shu za zhi (讀書雜志); 3

Wang, Niansun, 1744-1832 (王念孫, 1744-1832)

Du shu za zhi (讀書雜志); 1

Wang, Niansun, 1744-1832 (王念孫, 1744-1832)