Bai hai (稗海); 7

Shang, Jun, Ming (商璿)

Wen xian tong kao (文獻通考); 7

Ma, Duanlin, ca. 1254 - ca. 1323 (馬端臨)

Bai hai (稗海); 6

Shang, Jun, Ming (商璿)

Bai hai (稗海); 3

Shang, Jun, Ming (商璿)

Chu xue ji (初學記); 1

Xu, Jian (徐堅); Chen, Dake, js 1571 (陳大科)

Xue shi yi an (薛氏醫按); 2. han 14 ce

Xue, Ji, ca. 1488-1558 (薛己)

Bai hai (稗海); 4

Shang, Jun, Ming (商璿)

Bai hai (稗海); 2

Shang, Jun, Ming (商璿)

Xing li da quan shu (性理大全書); 4

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Wu, Mianxue, 16. Jh. (吳勉學)

Hong wu zheng yun (洪武正韻); 1

Yue, Shaofeng, Ming (樂韶鳳); Song, Lian, 1310-1381; Zhu, Houqiao, 1502-1572 (朱厚燆)

Erscheinungszeitraum

Titel