Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 7

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Yun fu shi yi (韻府拾遺); 7

Wang, Hao〈1651-1718〉 (汪灝)

Ben cao qiu zhen. 7 (本草求真. 7)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Can tong qi chan you (參同契闡幽)

Zhu, Yuanyu, 18. Jh. (朱元育)

Han Wei cong shu (漢魏叢書); 7

Wang, Mo, js1778 (王謨); He Yunzhong, Ming; Cheng, Rong, 1368-1644 (程榮)

Yu pi li dai tong jian ji lan (御批歷代通鑑輯覽); 7

Fuheng, - 1770 (傅恒)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 7

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Han li fen yun (漢隸分韻)

Wan, Mianqian; Cheng, Yuting (程虞廷)

Erscheinungszeitraum

Titel

Autor / Person