Nian si xiao tu zan (廿四孝圖贊)

Zheng, Ting, Qing (鄭亭); Zheng, Jinda

Fanyu Chen shi dong shu cong shu (番禺陳氏東塾叢書); 2

Chen, Li, 1810-1882 (陳澧, 1810-1882)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 3

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 2

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Tong ban si shu jian ben (銅板四書監本)

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)