[Xiu zhen wu jing si shu] ([袖珍五經四書]); 3

Huang, Sheng, um 1752 (黃晟)

Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 3

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 3

Ma, Junliang (馬俊良)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 3

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Jin shu ji yao xu ji (金書集要續集)

Chen, Mingdian (陳明典)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 3

Ji, Huang (嵇璜)

Tian jiao he ru (天敎合儒)


Title

Author / Person

Publisher