Ce fu yuan gui (册府元龜); 9

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)