Ce fu yuan gui (册府元龜); 2

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 26

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 19

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)