Fanyu Chen shi dong shu cong shu (番禺陳氏東塾叢書); 1

Chen, Li, 1810-1882 (陳澧, 1810-1882)

Fanyu Chen shi dong shu cong shu (番禺陳氏東塾叢書); 2

Chen, Li, 1810-1882 (陳澧, 1810-1882)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 2

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

He shou feng xiang qu ben (賀壽封相曲本)

Bai, Xuexuan (白雪軒)

Fo shuo si tian wang jing [di 1-4 ye] (佛說四天王經 [第一-四頁])

Zhiyan, 376-449 (智嚴); Li, Jiaguo / ke (李嘉果); Baoyun (寶雲); Hai chuang si, cang ban (海幢寺)

Bi qiu jie ben shu yi (比丘戒本疏義)

Chuanyan (傳嚴); Hai chuang si, ke, cang ban

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 5

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)

Lingnan yi shu (嶺南遺書); 11

Wu, Chongyao 1810-1863 (伍崇曜)