Zhenyiyi yi shu (珍埶宧遺書); 2

Zhuang, Shuzu, 1750-1816 (莊述祖, 1750-1816)

Sui yuan shi hua quan ji (隨園詩話全集); 2

Yuan, Mei, 1716-1798 (袁枚, 1716-1798)

Xu hong jian lu Yuan shi lei bian (續弘簡錄元史類編); 2

Shao, Yuanping, um 1676 (邵遠平, um 1676)

Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 1


Liao zhai zhi yi (聊齋誌異); 2


Song bai lei chao (宋稗類鈔); 2


Xin zeng shuo wen yun fu qun yu (新增說文韻府群玉); 2

Yin, Shifu (陰時夫); Yin, Zhongfu; Wang, Yuanzhen (王元貞)

Hui xiang shi wu ben cao hui zuan (绘像食物本草会纂); 2

Shen, Lilong, Qing, um 1691 (沈李龍, um 1691)

Language(s)

Place of publication