Kingin zuroku. 1, Seiyō-hin 1 (金銀图錄. 1, 正冉品上)

Kondō, Morishige (近藤正斎)

Ka-chō gaden. 1 (花鳥画傳. 1)

Katsushika, Taito, 1818-1854 (葛飾戴斗)

Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 1

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗)

Jiang nan tong zhi (江南通志); 1

Yinjishan, 1696-1771 (尹繼善); Huang Zhijun, 1668-1748 (黄之雋)

[Tong cao zhi] ([蓪草紙])

Sunqua

Yi zhi zhai cong shu (頤志齋叢書)

Ding, Yan, 1794-1875 (丁晏, 1794-1875)

Yu zuan Zhou yi zhe zhong (御纂周易折中); 1

Li, Guangdi, 1642-1718 (李光地, 1642-1718)

Titel

Autor / Person

Verlagsort

Verlag