Tang da zhao ling ji (唐大詔令集); 2

Song, Minqiu 1019-1079 (宋敏求); Zhou, Xingyu 1826-1884 (周星譽)

[Shi ji chuan] ([詩集傳]); 2

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹)

[Shi ji chuan] ([詩集傳]); 1

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹)

Lun yu zhu shu jie jing (論語註疏解經)

Xing, Bing, 932- 1010 (郉昺); He, Yan, ? 249 (何晏); Li, Changchun, 1545 1607 (李長春)