Tong ban si shu jian ben (銅板四書監本)

Zhu, Xi, 1130-1200 (朱熹, 1130-1200)