Zi shi jing hua (子史精華); 2

Yunlu, 1695 1767 (允祿); Zhang, Tingyu, 1672 1755 (張廷玉)

Nian yi shi yue bian (廿一史約編); 2

Zheng, Yuanqing (鄭元慶)