Hai chuang Aziwu chan shi yu lu (海幢阿字無禪師語錄)

Jinwu, 1633-1681 (今無, 1633-1681); Jinbian (今辯)

Hong jian lu (弘簡錄); 2

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Yi shi (繹史); 2

Ma, Su, 1621-1673 (馬驌, 1621-1673)

Shang you lu (尚友錄); 2

Liao, Yongxian, um 1617 (廖用賢); Shang, Zhouzuo, js.1601 (商周祚)

Song bai lei chao (宋稗類鈔); 2


Wei mo jie suo shuo jing zhu (維摩詰所說經註)

Changan (长安); Sengzhao (僧肇)

Song bai lei chao (宋稗類鈔); 1


He luo li shu (河洛理數)

Chen, Tuan, 885-989 (陳摶); Shao, Yong, 1011-1077 (邵雍); Shi, Yingxuan, Ming (史應選)

Shang you lu (尚友錄); 1

Liao, Yongxian, um 1617 (廖用賢); Shang, Zhouzuo, js.1601 (商周祚)

Lei xuan zhu shi Luo Cheng quan ji (類選註釋駱丞全集)

Luo, Binwang, um 684 (駱賓王); Gu Congjing (顧從敬); Chen Jiru, 1558-1639 (陳繼儒); Chen Renxi (1579-1634) (陳仁錫)