Yu zhi li xiang kao cheng (御製曆象考成); 7

Yunlu, 1695-1767 (允禄)

Long wei bi shu quan bu (龍威秘書全部); 7

Ma, Junliang (馬俊良)

Qin ding Xu tong zhi (欽定續通志); 7

Ji, Huang (嵇璜)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 7

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 7

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Hong jian lu (弘簡錄); 7

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Cang shu shi san zhong (藏書十三種); 7

Zhu, Shi, 1665-1736 (朱軾, 1665-1736)

Wuyizi xi you zhen quan (悟一子西遊真詮); 7

Wu, Cheng'en, ca. 1500-1582 (吳承恩, ca. 1500-1582); Chen, Shibin, 17. Jh. (陳士斌)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 7

Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬); Tao, Cheng, js. 1709 (陶成)

書名

作者 / 編者