Bai hai (稗海); 7

Shang, Jun, Ming (商璿)

Shoreishū (諸禮集)

Ogasawara, Nagatoki (小笠原長時)

Kang xi tang shi liu zhong (抗希堂十六種); 7

Fang, Bao 1668-1749 (方苞)

Qin ding chun qiu zhuan shuo hui zuan (欽定春秋傳說彙纂); 7

Wang, Shan, 1645-1728 (王掞, 1645-1728)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 7

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Jiangxi tong zhi (江西通志); 7

Gao, Qizhuo, 1676-1738 (高其倬); Tao, Cheng, js. 1709 (陶成)

Da Ming yi tong zhi (大明一統志); 7

Li, Xian, 1408-1466 u.a. (李賢); Wang Qishu, 1728-1799 (汪啟淑)

Wu li tong kao (五禮通考); 7

Qin Huitian, 1702-1764 (秦蕙田, 1702-1764); Fang, Guancheng, 1698-1768 (方觀承)

Miao fa lian hua jing (妙法蓮華經)

Kumārajīva um 412

Titel

Autor / Person

Verlagsort