Qi ke (七克)

Pantoja, Diego de; Yang, Tingyun, 1557-1627 (楊廷筠)

Tian zhu ye su shou nan shi mo (天主耶穌受難始末)

Pantoja, Diego de; Dias, Manuel