Pei wen yun fu (佩文韻府); 3

Zhang, Yushu, 1642-1711 (張玉書, 1642-1711)

Jin shu ji yao xu ji (金書集要續集)

Chen, Mingdian (陳明典)

Zi hui (字彙); 3

Mei, Yingzuo, 16. Jh (梅膺祚)

He fang yi lan (河防一覧); 3

Pan, Jixun, 1521-1595 (潘季馴, 1521-1595); Wang, Yuanming, js 1589 (王元命校訂)

Xu Henan tong zhi (續河南通志); 3

Asiha, 18. Jh. (阿思哈)

Hokusai soga (北齋麁画)

Katsushika, Hokusai (葛飾北齋)

Hong jian lu (弘簡錄); 3

Shao, Jingbang, 1491-1565 (邵經邦, 1491-1565); Shao, Yuanping (邵遠平)

Guangdong tong zhi (廣東通志); 3

Hao, Yulin, ?-1745 (郝玉麟); Lu, Zengyu, js 1721 (魯曾煜)

Henan tong zhi (河南通志); 3

Sun, Hao (孫灝); Tian, Wenjing, 1662-1732 (田文鏡)

Qin ding Xie ji bian fang shu (欽定協紀辨方書); 3

Yunlu, 1695-1767 (允禄); Zhang, Zhao, 1691-1745; Li, Tingyao, 18. Jahrhundert (李廷耀)

Author / Person

Publisher