Honchō kokon meizukushi (本朝古今銘盡)

Hon'ami, Kōetsu?

San cai tu hui (三才圖會); 18

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Ce fu yuan gui (册府元龜); 18

Wang, Qinruo, 962-1025 (王欽若, 962-1025)

Kokon ruiku (古今類句); 1

Yamamoto, Shunshō (山本春正)

Genji monogatari - BSB Cod.jap. 18(3

Murasaki Shikibu

Erscheinungszeitraum

Titel

Autor / Person