Gu wen mei quan (古文眉詮); 1

Chen, Hongmou, 1696-1771 (陳弘謀); Pu, Qilong, ca.1679-1762 (浦起龍)

Wan mi zhai yi xue quan shu (萬密齋醫學全書); 2

Wan, Quan, 1499-1582 (萬全)

Si shu da quan yin jie (四書大全引解); 3

Deng, Zhulan (鄧柱瀾); Chen, Shiyuan; Deng, Shiyong (鄧世鏞)

San cai tu hui (三才圖會); 10

Wang, Qi (王圻); Huang Sheng, 18. Jh. (黃晟)

Yuan Ming qi da jia wen xuan (元明七大家文選)

Liu, Zhaoyu, 18. Jh. (劉肇虞)

Ben cao qiu zhen. 5 (本草求真. 5)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 3 (本草求真. 3)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 9 (本草求真. 9)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Ben cao qiu zhen. 7 (本草求真. 7)

Huang, Gongxiu (黃宮繡)

Titel