Qian que ju lei shu (潛確居類書); 1

Chen, Renxi, 1581-1636 (陳仁錫)

Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 1

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗)

Tang lei han (唐類函); 1

Yu, Anqi, ca. 1551-ca.1618 (俞安期); Xu, Xianqing, js 1568 (徐顯卿)

Qian Han shu (前漢書); 1

Ban, Gu (班固)

Di 1 qi shu (第一奇書); 1

Xiaoxiaosheng (笑笑生)

Jin dai mi shu (津逮秘書); 1

Mao, Jin (毛晉)

Qian Han shu (前漢書); 2

Ban, Gu (班固)

Zhang han lin jiao zheng li ji da quan (張翰林校正禮記大全); 2

Hu, Guang, 1370-1418 (胡廣); Zhang, Ruitu, 1576? 1641; Shen, Zhengzong (沈正宗)

Di 1 qi shu (第一奇書); 2

Xiaoxiaosheng (笑笑生)

Erscheinungszeitraum

Titel