Si shu li ju ji zhu (四書離句集註)

Zhu Xi (朱熹)

Time of publication

Year of publication

Language(s)

Author / Person

Place of publication