Yingjili-Guo xin chu zhong dou qi shu ((口英)咭唎国新出种痘奇书)

Pearson, Alexander; Staunton, George Thomas