Minobu no michi no ki (身延道之記)

Gensei Shaku Nichisei (釋元政); Makishima, Terutake