Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 1

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 2

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 3

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Ji qian jia zhu Du gong bu shi ji (集千家註杜工部詩集); 4

Du, Fu, 712-770 (杜甫, 712-770); Yu ji shan ren (玉几山人)

Du Du xin jie (讀杜心解)

Pu, Qilong, 1679-ca. 1762 (浦起龍, 1679-ca. 1762); Du, Fu, 712-770